• دوشنبه - شنبه 8.00 - 18.00
  • ایران-تهران شهرک نمایشگاه کامیون اسلامشهر
  • +1 212-226-3126

Inventory

مرتب سازی بر اساس :
ویدئو
ویژه
قیمت 35,000 تومان
28,000 تومان
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
گازوئیل
موتور
2000
انتقال
اتوماتیک
راندن
RWD
ویدئو
ویژه
قیمت 25,000 تومان
22,000 تومان
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
گازوئیل
موتور
2000
انتقال
نیمه خود کار
راندن
RWD
ویدئو
ویژه
قیمت 65,000 تومان
58,000 تومان
مسافت پیموده
38000
نوع سوخت
دیزل
موتور
4700
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD
ویدئو
ویژه
قیمت 29,510 تومان
27,000 تومان
مسافت پیموده
15800
نوع سوخت
ترکیبی
موتور
1800
انتقال
نیمه خود کار
راندن
AWD
ویدئو
ویژه
قیمت 27,000 تومان
25,000 تومان
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
ترکیبی
موتور
1800
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD
ویدئو
ویژه
قیمت 25,000 تومان
MSRP 18,000 تومان
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
گازوئیل
انتقال
اتوماتیک
راندن
AWD
ویدئو
ویژه
قیمت 39,600 تومان
35,000 تومان
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
ترکیبی
موتور
3000
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD