• دوشنبه - شنبه 8.00 - 18.00
  • ایران-تهران شهرک نمایشگاه کامیون اسلامشهر
  • +1 212-226-3126

مدرن

32 وسایل نقلیه موجود

مرتب سازی بر اساس :
ویدئو
قیمت 45,000 تومان
مسافت پیموده
80
نوع سوخت
ترکیبی
موتور
3000
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD
ویدئو
ویژه
قیمت 35,000 تومان
28,000 تومان
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
گازوئیل
موتور
2000
انتقال
اتوماتیک
راندن
RWD
قیمت 32,000 تومان
28,000 تومان
مسافت پیموده
155000
نوع سوخت
دیزل
موتور
3000
انتقال
دستی
راندن
4WD
قیمت 25,000 تومان
مسافت پیموده
125000
نوع سوخت
دیزل
موتور
2000
انتقال
اتوماتیک
راندن
AWD
قیمت 25,000 تومان
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
ترکیبی
موتور
2000
انتقال
اتوماتیک
راندن
RWD
ویدئو
قیمت 65,000 تومان
MSRP 58,000 تومان
مسافت پیموده
118000
نوع سوخت
گازوئیل
موتور
3000
انتقال
اتوماتیک
راندن
RWD
قیمت 70,000 تومان
مسافت پیموده
48000
نوع سوخت
برقی
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD
ویدئو
قیمت 20,000 تومان
مسافت پیموده
190000
نوع سوخت
دیزل
موتور
2000
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD
ویدئو
قیمت 25,000 تومان
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
گاز
موتور
1600
انتقال
دستی
راندن
4WD
قیمت 25,000 تومان
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
دیزل
موتور
4000
انتقال
اتوماتیک
راندن
AWD
ویدئو
قیمت 15,000 تومان
مسافت پیموده
5000
نوع سوخت
اتانول
موتور
1500
انتقال
دستی
راندن
RWD
قیمت 21,000 تومان
مسافت پیموده
67000
نوع سوخت
اتانول
موتور
2400
انتقال
نیمه خود کار
راندن
FWD
ویدئو
ویژه
قیمت 25,000 تومان
22,000 تومان
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
گازوئیل
موتور
2000
انتقال
نیمه خود کار
راندن
RWD
ویدئو
قیمت 33,000 تومان
30,000 تومان
مسافت پیموده
40000
نوع سوخت
دیزل
موتور
2000
انتقال
اتوماتیک
راندن
AWD
قیمت 45,000 تومان
مسافت پیموده
17000
نوع سوخت
گازوئیل
انتقال
دستی
راندن
FWD
قیمت 25,000 تومان
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
گازوئیل
انتقال
دستی
راندن
FWD
قیمت 35,000 تومان
28,000 تومان
مسافت پیموده
80000
نوع سوخت
دیزل
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD
ویدئو
قیمت 25,000 تومان
18,000 تومان
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
دیزل
انتقال
اتوماتیک
راندن
AWD
قیمت 15,000 تومان
مسافت پیموده
8000
نوع سوخت
ترکیبی
انتقال
دستی
راندن
RWD
ویدئو
قیمت 35,000 تومان
28,000 تومان
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
اتانول
موتور
3500
انتقال
نیمه خود کار
راندن
AWD
قیمت 16,000 تومان
مسافت پیموده
85800
نوع سوخت
گازوئیل
موتور
1800
انتقال
دستی
راندن
FWD
ویدئو
ویژه
قیمت 65,000 تومان
58,000 تومان
مسافت پیموده
38000
نوع سوخت
دیزل
موتور
4700
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD
ویدئو
قیمت 19,500 تومان
17,000 تومان
مسافت پیموده
65800
نوع سوخت
گاز
موتور
2000
انتقال
دستی
راندن
FWD
ویدئو
قیمت 29,000 تومان
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
گازوئیل
موتور
5000
انتقال
نیمه خود کار
راندن
RWD
قیمت 59,000 تومان
مسافت پیموده
80
نوع سوخت
دیزل
موتور
1800
انتقال
دستی
راندن
4WD
ویدئو
ویژه
قیمت 29,510 تومان
27,000 تومان
مسافت پیموده
15800
نوع سوخت
ترکیبی
موتور
1800
انتقال
نیمه خود کار
راندن
AWD
ویدئو
ویژه
قیمت 27,000 تومان
25,000 تومان
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
ترکیبی
موتور
1800
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD
قیمت 18,000 تومان
مسافت پیموده
170000
نوع سوخت
گاز
انتقال
دستی
راندن
RWD
Our price 15,000 تومان
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
گازوئیل
انتقال
اتوماتیک
راندن
AWD
Our price 35,000 تومان
MSRP 29,000 تومان
مسافت پیموده
5000
نوع سوخت
ترکیبی
انتقال
اتوماتیک
راندن
RWD
ویدئو
ویژه
قیمت 25,000 تومان
MSRP 18,000 تومان
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
گازوئیل
انتقال
اتوماتیک
راندن
AWD
ویدئو
ویژه
قیمت 39,600 تومان
35,000 تومان
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
ترکیبی
موتور
3000
انتقال
اتوماتیک
راندن
4WD
نمایش همه
فراخوانی به عمل
وبکامرس ایران